ירושות וצוואות 

 

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין או על פי צוואה.

 

צוואה הדדית: בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.  שכיב-מרע: שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

 

תכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה:

צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון.

צו קיום צוואה יצהיר שהצוואה היא בת תוקף חוץ מהוראות שבית המשפט מצא שהן בטלות.

צו ירושה וצו קיום צוואה כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.

 

הכלל: הסמכות הענינית לדון בתובענות בעניני ירושה מסורה לבית המשפט לעניני משפחה.

החריגים: לרשמים לעניני ירושה במשרד האפוטרופוס הכללי הוענקה סמכות ליתן צווי ירושה, צווי קיום צוואה ולמנות מנהל עזבון, ללא התנגדות.

 

לבית הדין הדתי שהינו בעל סמכות שיפוט בעניני המעמד האישי של המוריש מסורות הסמכויות הבאות, אם כל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך בכתב: מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, קביעת זכויות למזונות מן עזבון ומינוי מנהל עזבון.

 

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה שהוגשה לרשם לעניני ירושה, תועבר לבית המשפט לעניני משפחה בכל אחד מן המקרים הבאים:

 

הוגשה התנגדות לבקשה;

המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;

האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;

הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;

בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;

הרשם לעניני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

 

הרשם לעניני ירושה ייתן צו ירושה צו קיום צוואה ויאשר אותו בחתימתו אם לא הוגשה התנגדות, לא התקיים אחד מהתנאים המחייבים העברת הבקשה לבית המשפט והרשם החליט לתת את הצו.

 

אם הבקשה הועברה לבית המשפט, ייתן בית המשפט את הצו ויאשר אותו בחתימתו אם לא הוגשה התנגדות תוך 14 ימים ובית המשפט החליט לתת את הצו המבוקש.

 

הפקדת  לאחר עריכת צוואה להפקיד אותה בידי הרשם לעניני ירושה, תשלום האגרה פעוט וההפקדה משמעותה כי הצוואה שרירה וקיימת ונעשתה לכל המאוחר במועד ההפקדה ובכך ניתן למנוע ביטול הצוואה, כמו כן הפקדת הצוואה מונעת חילוקי דעות בין היורשים וצדדים שלישיים ועשויה לחסוך שנים של התדיינויות בבית המשפט.

 

אם מצווה יתחרט על האמור בצוואתו שהופקדה או ירצה לערוך בה שינויים, הוא יוכל לקבל בכל עת את צוואתו שהופקדה, בכפוף לתשלום אגרה.

 

הנה כי כן, בבואנו לערוך צוואה ועל מנת להיות סמוכים ובטוחים כי הצוואה תתקיים ולא תבוטל וכמובן למנוע מחלוקות והתדיינויות ארוכות שנים בבתי המשפט על ידי היורשים וצדדים שלישיים בעלי ענין, ראוי רצוי ומומלץ לערוך צוואה בעזרת עורכי דין מתחום דיני הירושה.

 

לעו"ד ליאת פסטרנק-אלקיים ניסיון מקצועי רב, שנבנה ונרכש במהלך השנים, המאפשר ללקוחותינו ליהנות מביטחון מלא בניהול ענייניהם המשפטיים.

זמינות מידית בטל':

09-9610999​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

צרו קשר

 

כתובתנו: רפפורט 3, כפר סבא
מגדל קניון כפר סבא הירוקה, קומה 6
חניה חופשית!

טלפון:  09-9610999
פקס':   09-9669494

E-mail:  liatp.law@gmail.com

לפניות דחופות ניתן להתקשר:

052-2554022

זמינות מידית בטל':

09-9610999​