הבהרה משפטית

 

 

הגלישה והשימוש באתר זה, על התכנים השונים אשר מצויים בו הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר זה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על פיהם.

 

• המידע המוצג באתר זה הנו רכושו הבלעדי של ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין.

 

• אנו מאמינים כי המידע המוצג באתר זה הנו מדויק, אך השינויים בתחומים אלה עשויים להיות מהירים ולכן, המידע המובא באתר זה אינו בבחינת הצעה או   ייעוץ משפטי, והאמור בדפי האתר אינו תחליף לייעוץ משפטי, המותאם לנתונים האישיים של המשמש.

 

•  המידע והתכנים המופיעים באתר זה, ניתנים לשינוי ו/או ביטול לפי החלטת ליאת פסטרנק-אלקיים,  משרד עורכי דין ללא כל צורך בהודעה מראש על כך.

 

• אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, לפרסם, לתרגם, למכור פרט מפרטי המידע והתוכן המצויים באתר זה ו/או להשתמש באופן כלשהו בתכנים אלה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין.

 

• כל מידע עדכני ליום כתיבתו בלבד וליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין אינו מתחייב לעדכן מידע זה.

 

• ייתכן שבאתר זה נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיוצ"ב, למרות מאמצנו למנוע זאת. ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין אינו אחראי לנזק שייגרם ו/או נגרם למשתמש עקב שיבושים אלו.

 

• ליאת פסטרנק-אלקיים,  משרד עורכי דין לא יהא אחראי גם בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטתו.

 

• לליאת פסטרנק-אלקיים,  משרד עורכי דין לא תהא כל אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין לא יפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהתכנים המופיעים בו.

 

• באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. קישורים אלה ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין כמסכים או תומך במידע המופיע באתרים אלה. לליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין אין כל שליטה על אתרים שאינם שלו, והוא אינו אחראי לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כמו כן, אין ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין אחראי על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מאתר זה.

 

• כל פניות המשתמשים לליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין, הן בעל פה והן בכתב, נהנות מפרטיות ומחסיון מוחלט.

 

• פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים, וכל האמור בלשון יחיד, כוונתו גם בלשון רבים, ולהיפך.

זמינות מידית בטל':

09-9610999​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

צרו קשר

 

כתובתנו: רפפורט 3, כפר סבא
מגדל קניון כפר סבא הירוקה, קומה 6
חניה חופשית!

טלפון:  09-9610999
פקס':   09-9669494

E-mail:  liatp.law@gmail.com

לפניות דחופות ניתן להתקשר:

052-2554022