חלוקת רכוש – איזון משאבים – חזקת השיתוף  

 

חלוקת רכוש בין בני זוג הנה סלע המחלוקת, בדרך כלל, בין בני זוג מתגרשים, ולשם צליחת מהמורה זו יש להיערך באמצעות אסטרטגיה מובנית.

 

איזון משאבים

בני זוג צוברים במהלך חייהם המשותפים נכסים במאמץ משותף. נכסים אלה, יחולקו, בדרך כלל, שווה בשווה בין בני זוג, בכפוף להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר חל על זוגות שנישאו אחרי 1.1.1974. חוק יחסי ממון בין בני זוג עוסק באיזון משאבים, לפיו כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט מקרים מסוימים. על פי עקרון איזון משאבים, דירת מגורים שנרכשה במאמץ משותף במהלך החיים המשותפים, תמורתה הכספית תחולק שווה בשווה בין בני הזוג, או שאחד ירכוש את מחצית זכויותיו של בן הזוג בנכס.

 

הכלל: נכסים שנצברו טרם הנישואין על ידי צד אחד, יישארו בדרך כלל בבעלותו ולא יחולקו בין בני הזוג.

 

החריג: אלא אם כן, קיימות נסיבות המצדיקות אחרת, כגון: דירה שאמנם נרכשה על ידי צד אחד לפני הנישואין, אך הושקעו בה כספים במהלך החיים המשותפים על ידי שני הצדדים.

 

איזון משאבים יחול במקרה של גירושין או עקב מותו של בן זוג, כלומר הזכות ברכוש המשותף איננה זכות קניינית מיידית, אלא זכות אובליגטורית (חוזית) שתחול רק לאחר הגירושין או פטירת בן הזוג. יחד עם זאת, הזכות לאיזון משאבים תהא לכל אחד מבני הזוג אף לפני גירושין או מוות אם הוגשה תובענה לביצועו של הסדר איזון משאבים בהתקיים תנאים מסוימים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

בני זוג אשר מבקשים למנוע החלת עקרון איזון משאבים בעניינם, עליהם לערוך ביניהם הסכם ממון ולאשרו כדין. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין ניתן לאשר בפני אחד מהגורמים הבאים: בבית משפט לעניני משפחה או בבית הדין הרבני, בפני נוטריון או בפני רושם הנישואין.

 

הסכם ממון שנכרת לאחר הנישואין ניתן לאשרו בערכאה שיפוטית בלבד, דהיינו – בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

 

חזקת השיתוף

 

על בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 תחול חזקת השיתוף, אשר הנה יציר הפסיקה.

 

חזקת השיתוף היא כלי המבוסס על עקרון השוויון בין המינים וקובעת חזקה לפיה בני זוג שחיים ביחד ומקיימים משק בית משותף, הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים הוא רכוש משותף המתחלק ביניהם בחלקים שווים, גם אם הוא רשום על שם אחד מהם בלבד.

 

חזקה זו ניתנת לסתירה. נטל השכנוע מוטל על בן הזוג המבקש לסתור את השיתוף, וזאת באמצעות ראיות הסותרות את החזקה.

 

הכלל: נכסים שצבר בן זוג לפני הנישואין יישארו בחזקתו, כמו גם מתנות וירושות שקיבל במהלך הנישואין.

 

החריג: אם בני הזוג מנהלים משק בית משותף תוך כדי "מאמץ משותף" ו"אורח חיים תקין", ייתכן כי בית המשפט יחיל את חזקת השיתוף גם לגבי נכסים אלה.

 

חזקת השיתוף תחול גם במקרה של חובות בני זוג שנצברו ברכישת נכסים או בהוצאות השוטפות של המשפחה.

 

לעו"ד ליאת פסטרנק-אלקיים ניסיון מקצועי רב, שנבנה ונרכש במהלך השנים, המאפשר ללקוחותינו ליהנות מביטחון מלא בניהול ענייניהם המשפטיים.

 

 

 

זמינות מידית בטל':

09-9610999​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

צרו קשר

 

כתובתנו: רפפורט 3, כפר סבא
מגדל קניון כפר סבא הירוקה, קומה 6
חניה חופשית!

טלפון:  09-9610999
פקס':   09-9669494

E-mail:  liatp.law@gmail.com

לפניות דחופות ניתן להתקשר:

052-2554022