הפרת הבטחת נישואין 

 

הפרת הבטחת נישואין משמעה – הבטחה לבן הזוג להינשא לו וחזרתו ממנה.

 

המשפט הישראלי קובע, כי ההבטחה לנישואין הנה חוזה מחייב. הפרת הבטחת נישואין הנה יציר הפסיקה ואינה מעוגנת בחוק. מדובר בעילה חוזית ו/או עילה נזיקית. בתי המשפט בישראל הסיקו כי עילה זו נעוצה בדיני החוזים בשל הפרת חוזה אשר נכרת בין בני זוג. לפיכך, בוחנים בתי המשפט אם נתקיימה הפרת הבטחת נישואין בכפוף להוראות דיני החוזים.

 

במקרה של הפרת הבטחת נישואין מכוח מרמה (להבדיל מחוזה מחייב וכנה) עילת התביעה קמה מדיני הנזיקין, כך למשל במקרה של הבטחה כוזבת להשגת טובה מינית, כספית או אחרת.

 

בתי המשפט מציבים רף ראייתי גבוה ובעל משקל מיוחד להוכחת הבטחה מחייבת. בבואו לקבוע אם נוצר חוזה מחייב בין הצדדים, יבדוק בית המשפט את מכלול הנסיבות האופפות את טיבו של הקשר הזוגי.

 

משנקבע כי נתקיימה הפרת הבטחת נישואין עולה שאלת הפיצויים לנפגע מההפרה. הנפגע עשוי לזכות בפיצוי בשל פגיעה באינטרס ההסתמכות - קרי: הוצאות שהוציא ונזק כלכלי אחר שנגרם לו עקב ההבטחה בגין נזק ממוני וכן, פיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם לו.

 

נזקים ממוניים – הוצאות כספיות שהנפגע הוציא בגין ההבטחה להינשא, לרבות תשלום חובות, הוצאות אירוסין, חינה, רכישת ביגוד לחתונה, תשלום לאולם האירועים, הזמנות לחתונה, מתנות יקרות. אף התפטרות ממקום העבודה בעקבות ההבטחה לנישואין, עשויה לזכות בפיצוי.

 

נזקים לא ממוניים – עוגמת נפש, סבל, בושה, הפגיעה בכבוד ובשם. אישה לא צעירה עשויה לזכות בפיצוי כספי אף בגין הקטנת הסיכוי להינשא וללדת.

 

בתי המשפט נחלקים בשאלת הגבלת פיצויי ההסתמכות לפיצויים על נזקי ממון בלבד, או להרחיבם גם על פני נזקים בלתי ממוניים.

 

בתי המשפט אינם רואים בעין יפה תביעות להפרת הבטחת נישואין והיה ותתקבל התביעה, יחייבו את המפר בפיצוי צנוע.

 

כך למשל, בת.א. 26477/05 נפסק פיצוי בסך 22,000 ₪ בגין הפרת הבטחת נישואין וסך של 6,000 ₪ עבור שכ"ט עו"ד והוצאות. הנשיא אהרון ברק (כתוארו אז) פסק בע"א 5258/98 כי יש להותיר על כנה את קביעת בית משפט השלום לפיצוי בסך 35,000 ₪ וכן פסק הוצאות ערעור בסך 10,000 ₪. בע"א 2572/04 בית המשפט המחוזי הותיר על כנו פסק דין המחייב בפיצוי בסך של 60,000 ₪ והוצאות בסך 5,000 ₪ ופסק הוצאות ערעור בסך 5,000 ₪. בתמ"ש 51591/05 נפסק פיצוי בסך של 50,000 ₪. בת.א. 2743/04 נפסק סך של 198,910 ₪ בגין נזק ממוני וסך של 30,000 ₪ בגין נזק לא ממוני וסך של 20,000 ₪ עבור שכ"ט עו"ד והוצאות.

 

מה הדין במצב בו ההבטחה להינשא ניתנה כאשר אחד הצדדים הוא נשוי, האם ההסכם להינשא בטל בהיותו נוגד את תקנת הציבור? בע"א 5258/98 קבע הנשיא אהרון ברק (כתוארו אז), כי ההסכם במקרה שכזה שריר וקיים וניתן לתבוע בגין הפרתו. אך ייתכנו מקרים מיוחדים, בהם הסכם המבוסס על הבטחת נישואין עלול לסתור את תקנת הציבור. כך למשל, אם יש בו פגיעה מכוונת כלפי צד שלישי, כגון: פגיעה בזכויות רכושיות הנובעות מגירושין.

 

לעו"ד ליאת פסטרנק-אלקיים ניסיון מקצועי רב, שנבנה ונרכש במהלך השנים, המאפשר ללקוחותינו ליהנות מביטחון מלא בניהול ענייניהם המשפטיים.

זמינות מידית בטל':

09-9610999​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

צרו קשר

 

כתובתנו: רפפורט 3, כפר סבא
מגדל קניון כפר סבא הירוקה, קומה 6
חניה חופשית!

טלפון:  09-9610999
פקס':   09-9669494

E-mail:  liatp.law@gmail.com

לפניות דחופות ניתן להתקשר:

052-2554022